REKISTERISELOSTE

Seloste henkilötietojen käsittelystä Vuosikokous 2020 – Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallisen vuosikokouksen järjestämisen aikana.

Tampereen Nuorkauppakamarin järjestämä ”Vuosikokous 2020”, Suomen Nuorkauppakamarit ry:n vuoden 2020 kansallinen vuosikokous.

Rekisterinpitäjä: Tampereen Nuorkauppakamari ry, yhteys: kokoustoimisto@vuosikokous2020.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Suostumus

Rekisteröidyt ja henkilötiedot: Vuosikokouksen osallistujat. Osallistujista tallennetaan kaikki ilmoittautumisajan tiedot, jotka hän on syöttänyt rekisteröitymisen yhteydessä (=katso rekisteröintikyselylomake).

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot: Vuosikokouksen Internet-sivulla julkaistaan siihen suostumuksensa antaneiden osallistujien nimet, nuorkauppakamari ja jäsenstatus. Kaikkien osallistujien tietoja tallennetaan Trippus-järjestelmään, annetaan järjestäjätiimille ja Opintokeskus Sivikselle. Tietoja voidaan luovuttaa SNKK:n käyttöön. Lisäksi nimi- ja ruokavaliotiedot annetaan gaala -illallisen järjestävälle catering-palvelulle.

Tietojen poistamisen määräajat: Osallistujalistaa säilytetään seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymisen jälkeen vuosikokouksen raportointia varten. Tiedot poistetaan viimeistään vuoden kuluttua vuosikokouksen päättymisen jälkeen. Laskutus- ja maksutiedot säilytetään viranomaisten ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vaaditun määräajan puitteissa.

Tietojen suojaus: Tietoja säilytetään kokousta varten perustetussa GoogleDrive-kansiossa, johon on pääsy Vuosikokouksen kokoustoimistovastaavalla, kokouspäälliköllä, apulaiskokouspäälliköillä, talousvastaavilla ja viestintävastaavalla. Trippus-ilmoittautumisjärjestelmään on pääsy rajatusti kokoustiimillä.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio omista tiedoistaan. Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojensa käsittelyn. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa käsittelyyn liittyvistä asioista Tietosuojavaltuutetulle. Tietojen antaminen ei ole pakollista, mutta Vuosikokoukseen osallistuminen edellyttää tietojen antamista.

Lisätietoa: Opintokeskus Sivis: SNKK on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö. Opintokeskus Sivis toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta ja SNKK:n koulutustoiminta saa myös tätä tukea. Koulutuksiin osallistujista toimitetaan Sivikselle seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli ja sähköpostiosoite (yli kuuden tunnin koulutuksista). Lisätietoa Siviksen toiminnasta ja tietojen käytöstä saat kansalliselta koulutuspäälliköltä tai osoitteesta www.ok-sivis.fi

JCI Finland är studiecentral Sivis medlemsorganisation. Studiecentralen Sivis förverkligar, utvecklar, handleder och stöder organisationsutbildning och också JCI Finland får detta stöd. Information som delges från alla deltagare till Sivis är följande: namn, kön och e-postadress (över 6 timmars skolning). Mera information om Sivis och hur informationen används från information ger skolningsansvarig (National Officer, Skills Development) eller https://www.oksivis. fi/studiecentralen-sivis.html

JCI Finland is member organisation of Sivis Study Centre. Sivis Study Centre execute, develop, guide and supports adult education and also JCI Finland gets this support. All participants delivers to Sivis: name, gender, email address (over 6 hours trainings). More information about Sivis and how the information is used from National Officer, Skills Development or https://www.ok-sivis.fi/sivis-studycentre.html

YHTEYSTIEDOT

Yhteystiedot

Kokouspäällikkö
Sami Siurola

sami.siurola@vuosikokous2020.fi

Laskutus
Juuso Sandberg

juuso.sandberg@gmail.com

Järjestäjä:

Tampereen Nuorkauppakamari ry
Rekisteriseloste